Info

Psykisk hälsa och andlighet i allmänhet och samtida (New age, Västerländsk esoterisk, holistisk, etc) andlighet i synnerhet. Sådant som brukar sammanfattas som ”nyandlighet”.

Individuellt
Samtal/Konsultationer/Handledning

Enskilda möten. På min mottagning i Stockholm (T-Odenplan), via video, telefon eller e-post.

1000010867 1
Info 3

Kontakt


Grupper
Föreläsningar/Seminarier/Samtalsgrupper

Dessa event blir i hög grad personliga. Utgår från egna erfarenheter och mina försök att förstå. Snarare än att de är redovisningar av aktuell teori och forskning, även om sådana bitar också brukar komma med.

Innehållet kan anpassas till målgrupp och format. Publikens delaktighet, frågor, reflexioner och invändningar, uppmuntras.

En rubrik som rymmer många intressanta frågor eller fenomen är ”Nyandlighetens psykologi”. Detta har jag pratat om i olika sammanhang, såväl med grupper som varit mer sympatiskt inställda till de nyandliga grundtankarna, som andra, sekulära, kanske rentav skeptiska.

1000023268
Info 4

Kontakt